Św. Hubert na ryglickich szlakach
Kultura

3 listopada 2014 roku w Uniszowej o godz. 14.00 nastąpi poświęcenie kapliczki św. Huberta. Przy szlakach pieszych na terenie gminy Ryglice kapliczki swojego patrona postawi działające na naszym terenie Koło Łowieckie TROP. Hubert żył i działał 1300 lat temu na pograniczu dzisiejszej Belgii i Holandii. Brał udział w łowach już jako młody chłopiec, będąc giermkiem jednego z frankońskich wodzów. Legenda głosi, że podczas jednego z polowań ujrzał on jelenia z krzyżem między rogami,...
Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 - Spotkanie w spichlerzu
Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic Teresa Połoska zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Ryglice oraz nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października br. (środa) o godz. 900 w Spichlerzu Dworskim przy ul. Tarnowskiej.  Dyskusje poprowadzi Pan Stanisław Sorys - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. ...
Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej
Informacje Ogólne

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACHRM.0002.13.2014 Ryglice, dn. 22 października 2014 r.Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 27 października (poniedziałek) 2014 r. o godz. 15.00 .Posiedzenie odbędzie się w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.Porządek obrad:1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z LII...
Program współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi
Informacje Ogólne

Gmina Ryglice przystępuje do opracowania rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2015”. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)oraz Uchwały Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr...
Kultura

Województwo Małopolskie ogłasza konkurs na pamiątkę z Małopolski inspirowaną kulturą ludową i służącą promocji regionu w okresie Bożego Narodzenia. Jest to już drugi z cyklu konkurs, po organizowanym wiosną konkursie pn. „Wielkanoc jest w Małopolsce” mającym na celu wyłonienie oryginalnego pomysłu na regionalną pamiątkę  wielkanocną. Prace, w dwóch kategoriach (tradycyjna – „Boże Narodzenie po małopolsku” oraz na wesoło – „Niech nam gwiazdka…”) można zgłaszać od 13...