Informacje Ogólne

W związku z przystąpieniem do prac związanych z aktualizacją Karty Dużej Rodziny 3+ celem poszerzenia oferty dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z gminy Ryglice zwracamy się z prośbą o włączenie się w działania ułatwiające dostęp do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zaoferować jakiegoś rodzaju pomoc w formie ulg bądź zwolnień proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim w Ryglicach do 31 lipca...
Informacje Urzędu Gminy

Remiza OSP w Woli Lubeckiej doczeka się wymiany ogrodzenia. Gmina Ryglice pozyskała środki dzięki dotacji w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego zadania „Małopolskie Remizy”. W piątek, 11 lipca 2014 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazali 28 umów gminom z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, którym udzielono...
Kultura

W Galerii Ośrodka Kultury w Ryglicach odbył się wernisaż wystawy ceramiki.Swoje dzieła prezentują artyści którzy współpracują z firmą Cercom z Uniszowej. Zapraszamy do oglądnięcia relacji.   Wystawa ceramiki http://www.tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/3248,wernisaz-ceramiki-w-ryglicach.html ...
Projekt   ”PIERWSZY DZWONEK" Pilne !
Edukacja

Urząd Miejski w Ryglicach informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek”, który realizowany jest ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego, polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pokój Nr 8 lub na stronie internetowej www.ryglice.pl Ostateczny termin złożenia wniosków upływa z dniem 21 lipca 2014 r. ...
Edukacja

        Podsumowanie sukcesów uzyskanych na szczeblu wyższym niż gminny przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach w roku szkolnym 2013/2014               Nazwa konkursu, olimpiady Lokata Nazwisko i imię ucznia Małopolski Konkurs Języka Polskiego laureat Aneta Płaza Małopolski Konkurs Geograficzny laureat Karolina Pikus Małopolski Konkurs Geograficzny finalista Dawid...