Informacja - przedłużenie terminu składania wniosków "Pierwszy Dzwonek"
Informacje Urzędu Gminy

Urząd Miejski w Ryglicach informuje, że został przedłużony termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „PIERWSZY DZWONEK” polegający na przyznaniu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. Rodzice uczniów, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć deklaracji proszeni są o złożenie jej w tut. Urzędzie do dnia 28 lipca 2014 r.   Informujemy również, że na bieżąco przyjmowane są wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY, o którą mogą ubiegać się rodziny posiadające co najmniej...
Informacja dla mieszkańców gminy Ryglice
Informacje Urzędu Gminy

Burmistrz Ryglic inormuje, że w dniu 1 sierpnia 2014r. o godz. 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe na 1 minutę, w celu uhonorowania poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944r. Burmistrz /-/ mgr Teresa Połoska ...
Kultura

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Kolory Pogórza”. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców oraz osób przebywających na obszarze działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów, z tym że osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 3). Konkurs ma na celu odkrywanie, promocję i popularyzację ciekawych i atrakcyjnych miejsc,...
Informacje Urzędu Gminy

Bardzo dobre informacje dotarły do władz gminy Ryglice. Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa – etap II” zajął 6 pozycję na 88 złożonych wniosków na liście rankingowej. Gmina Ryglice otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 476 749 zł na budowę wodociągu w Zalasowej. Jest to ogromny sukces. Pozyskaliśmy dla gminy wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej w kończącej się perspektywie finansowej. Kolejni mieszkańcy będą mogli...
Ogłoszenia i komunikaty

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych prognozuje na obszarze województwa małopolskiego wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.   ...