Obwieszczenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalasowej ul Węgierska

2014.04.04 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasilaniem energetycznym pompowni ścieków z włączeniem do sieci wg odrębnego opracowania na działkach nr 131, 132/2, 142/2, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/6, 180/1, 180/4, 734 położonych w Zalasowej.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:07-04-2014 14:42:41
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa gminnej drogi w miejscowości Bistuszowa na Cieślę

28.03.2014 - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Odbudowa drogi gminnej - droga na Cieślę, nr dz ewid 123 w miejscowości Bistuszowa w km. 0+000-0+275 zlokalizowanej na działkach nr 123, 120/2, 126/1, 125/4, 125/6, 122/6, 125/8, 124/1, 191 położonych w Bistuszowej"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:31-03-2014 12:51:07
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa altany Zalasowa

2014.03.26 - Wydanie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na "Budowę altany na działce nr 2864/2 położonej w miejscowości Zalasowa, gm. Ryglice".

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:27-03-2014 10:12:14
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wydanie decyzji na budowę drogi gminnej w Ryglicach

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Budowa drogi gminnej na działce nr 271/5 położonej na terenie miasta Ryglice"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-03-2014 11:53:14
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa odcinka gazowego średniego ciśnienia

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Przebudowa odcinka gazowego średniego ciśnienia dn25 na działkach nr 497/2 i 497/4 położonych w Kowalowej"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:18-03-2014 15:22:07
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa budynku dla sportowców w Joninach

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa budynku zaplecza dla sportowców z funkcją szatni, sanitarną oraz pomieszczeń administracji z segmentów typowych (kontenerowych) wraz z przyłączami na działce nr. 182, położonej w Joninach."

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:18-03-2014 09:34:04
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz_ nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Ryglic informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nierochomości stanowiących własność gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. (czytaj załączniki)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:12-03-2014 15:08:44
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013

2014.02.20 - Publicznie dostępny wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji za rok 2013 o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:20-02-2014 10:10:21
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa drogi Zalasowa od ul Zielonej

2014.02.04 - Wydanie decyzji na: Budowę drogi gminnej w miejscowości Zalasowa (od ul. Zielonej)
 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:06-02-2014 11:30:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wniosek Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ryglice

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ryglice o mocy około 1MW w Ryglicach"
2014.01.28 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku
2014.02.27 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:28-01-2014 13:51:21
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:23-01-2014 13:49:54
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem w Ryglicach

Budowa altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenie parkowe, zjazd z drogi gminnej nr 129/3, wewnętrznej drogi dojazdowej z przekroczeniem cieku wodnego oraz budowa miejsc do parkowania na działkach nr 568/1, 569/1 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:17-01-2014 12:53:43
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z dziedziny sportu 2014

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z dziedziny sportu (czytaj)

Osoba publikująca:
Osoba odpowiedzialna:Mariola Zoń
Data publikacji:14-01-2014 11:09:37
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa budynku usług zdrowia w Lubczy

2013.12.27 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku usług zdrowia z apteką, budowa studni kopanej lub głębinowej, zbiorników okresowo wybieralnych oraz zjazdu z drogi powiatowej nr 1492 na działkę nr 1684 położonej w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:27-12-2013 12:08:43
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa zbiornika wodnego w Zalasowej

2013.12.27 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę (modernizację) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 391 na działce nr 3232 położonej w Zalasowej.
2014.02.06 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
2014.03.07 - Wydanie decyzji.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:27-12-2013 12:06:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa hydroforni w Bistuszowej

2013.12.27 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hydroforni wraz z zasilaniem energetycznym, odprowadzeniem wód z awarii oraz budowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 380, 386, 390, 237 położonych w Bistuszowej, gmina Ryglice
2014.03.14 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:27-12-2013 12:03:42
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 1630/6, 1631 położonych na terenie miasta Ryglice, gm. Ryglice"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:12-12-2013 10:17:17
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa stacji gazowej w Zalasowej

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Przebudowę stacji gazowej PN 6.3 MPa z gazociągiem dolotowym i wylotowym na działce nr 2340/2 położonej w Zalasowej"

2014.02.12 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:05-12-2013 13:31:15
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Zadanie publiczne w zakresie sportu 2014r

Burmistrz Ryglic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania sportu.

Czytaj więcej

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Mariola Zoń
Data publikacji:02-12-2013 15:16:12
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Ryglice

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego na działce nr 1730/2 położonej na terenie miasta Ryglice z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

2014.02.04 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:29-11-2013 14:32:43
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali socjalnych przeznaczonych do oddania najem.

Wykaz lokali socjalnych przeznaczonych do oddania najem.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:25-11-2013 14:37:08
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa sieci energetycznej Bistuszowa

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia na działce nr 207/2 w Bistuszowej.
2014.01.14 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-11-2013 14:18:10
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wniosek o decyzję środowiskową Wolanka, brzeg lewy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Projekt techniczny zabezpieczenia potoku Wolanka w km 7+500 - 7+900 brzeg lewy w miejscowości Lubcza gmina Ryglice, powiat tarnowski, woj. małopolskie" na działce nr 1434 w miejscowości Lubcza.
2013.11.12 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku
2013.12.05 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2013.12.19 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko
2013.12.19 - Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Ryglic decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:12-11-2013 07:53:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność gminy Ryglice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność gminy Ryglice

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:07-11-2013 11:29:22
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Projekt techniczny zabezpieczenia potoku Wolanka

Projekt techniczny zabezpieczenia potoku Wolanka w km. 7+500 - 7+900 brzeg lewy w miejscowości Lubcza.
2013.10.25 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projekt techniczny zabezpieczenia potoku Wolanka w km. 7+500 - 7+900 brzeg lewy w miejscowości Lubcza."
2013.12.02 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j.w.
2013.12.03 - Zawiadomienie Burmistrza Ryglic o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j.w.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:25-10-2013 12:10:13
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi

Gmina Ryglice przystępuje do opracowania rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2014”. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011 r.  Burmistrz Ryglic poddaje projekt ww. programu konsultacjom społecznym. Konsultacje będą prowadzone w sposób określony w uchwale w terminie od 14 października 2013r. do 25 października 2013r.

Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 lub w formie elektronicznej na adres gmina@ryglice.pl.

Wyniki konsultacji i ostateczny kształt programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach – www.ryglice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ryglice.pl/bip.
 

Program w załączniku
 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Kamil Wszołek
Data publikacji:11-10-2013 16:35:30
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sanitarnych i części parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach z przeznaczeniem na biuro obsługi mieszkańców na działce nr 1000/1 w Ryglicach
2014.01.22 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:09-10-2013 13:04:34
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Więcej informacji w załączniku.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:09-10-2013 12:40:01
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m Lubcza

Wykaz: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Lubcza

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:08-10-2013 13:06:25
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa sieci oświetlenia ulicznego Zalasowa

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 1808, 2617/1, 2618 położonych w Zalasowej.

2013.12.06 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:28-08-2013 15:18:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wydanie postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.08.2013 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączami oraz szczelnych zbiorników na nieczystości okresowo wybieranych na działce nr 239 położonej w Bistuszowej.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:19-08-2013 13:24:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi na Kipiasa w Kowalowej

Odbudowa drogi gminnej - droga na Kipiasa.... w miejscowości Kowalowa.
2013.10.24 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:24-07-2013 12:30:49
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa przepustu w miejscowości Lubcza

"Przebudowa istniejącego przepustu fi80 pod drogą gminną nr 1774 w miejscowości Lubcza na działkach nr 1796/1, 1796/2, 1731, 1732 w Lubczy"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:24-07-2013 12:29:24
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa farmy fotowoltaicznej Ryglice

2013.07.22 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1.0MW zlokalizowanej w miejscowości Ryglice, gmina Ryglice"
2013.08.19 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
2013-09-04 publicznie dostępny wykaz danych o decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2013-09-04 zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza  Ryglic decyzji w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się  z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:22-07-2013 12:24:43
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Ryglicach

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Ryglicach
2013.07.17 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 1730/2  w Ryglicach. "
2013.09.13 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2013.09.30 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2013.09.30 - Zawiadomienie Burmistrza Ryglic w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się z treścią decyzji i pozostałą dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:17-07-2013 10:52:20
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Sieć wodociągowa w miejscowości Joniny i Kowalowa

Sieć wodociągowa w miejscowości Joniny i Kowalowa, rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Lubcza

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:17-07-2013 10:23:07
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali położonych w Lubczy przeznaczonych do wynajmu

Więcej informacji w załącznikach.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:17-07-2013 10:00:47
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Udrożnienie koryta potoku Wolanka

2013.07.15 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Udrożnienie koryta pot. Wolanka w km 8+300-8+350 w m. Lubcza Gm. Ryglice"
2013.08.09 -  Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
26.08.2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
26.08.2013 - Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Ryglic decyzji w sprawie braku potrzeby  przeprowadzenie oceny oddziaływania  na środowisko oraz możliwości  zapoznania się z jej treścią  i dokumentacja sprawy.
 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:15-07-2013 09:06:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Postępowanie prowadzone przez Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie,  Wydz.Spraw Terenowych w Tarnowie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych  złóż ropy naftowej  i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "Wiśnicz - Tuchów".

26.06.2013 - Wszczęcie przez RDOŚ postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
13.08.2013 - Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:26-06-2013 10:57:53
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:14-06-2013 07:47:45
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w Zalasowej (Jagiellońska)

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalilzacji inwestycji celu publicznego pn. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Jagiellońska, dz. ewid nr 53"
2013.07.09 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-05-2013 15:13:15
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w Bistuszowej na Leśniczówkę

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszowa - droga na Leśniczówkę..."
2013.07.08 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:10-05-2013 11:16:22
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Jagiellońska

Decyzja środowiskowa "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa - ul. Jagiellońska, dz. ewid. nr 53 w km 0+842-2+0.26
25.04.2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 
20.05.2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
29.05.2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
29.05.2013 - Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Ryglic decyzji w sprawie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:25-04-2013 08:51:53
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszowa na Cieślę

Wszczęcie postępowania: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszowa, na Cieślę
2013.07.08 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:22-04-2013 14:26:10
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Leśna

Wszczęcie postępowania Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa ul. Leśna....

2013.06.06 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:22-04-2013 14:24:58
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa na Bryk

Wszczęcie postępowania: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa na Bryk...

2013.06.06 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:22-04-2013 14:23:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza na Kurek

Wszczęcie postępowania: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza na Kurek....

2013.06.06 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:22-04-2013 14:23:05
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Otwarty konkurs ofert na zadanie z dziedziny sportu

Otwarty konkurs ofert na zadanie z dziedziny sportu

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Mariola Zoń
Data publikacji:19-04-2013 09:25:06
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w budynku Perła Lubczy

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że do dnia 9 maja 2013 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 3 lat (licząc od 1 lipca 2013 r.) przeznaczony jest dwukondygnacyjny lokal o powierzchni 666,42 m2, położony w budynku „Perła Lubczy” pod adresem 33-162 Lubcza 460. Lokal będzie wykorzystywany na cele związane z działalnością usługową i handlową, w tym zwłaszcza na prowadzenie domu weselnego oraz działalności gastronomicznej. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz zasad jego oddania w najem zostały zawarte w załączonym wykazie. Dodatkowych informacji można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pokoju nr 12 oraz pod numerem telefonu 14 644 36 26.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:16-04-2013 09:52:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie o sprzedaży drzewa

Czytaj załącznik
w dniu 2013.04.19 - zamieszczono nowy cennik. 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:16-04-2013 09:49:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie Zarządu Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza

2013.04.10 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Małopolskiego Program Ochrony Powietrza
2013.07.16 - Ogłoszenie Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych rozszerzonego projektu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
2013.08.07 - Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym dla społeczeństwa.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:10-04-2013 11:57:34
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa zbiornika Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice

Budowa zbiornika Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice

18.03.2013 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej
20.03.2013 - Obwieszczenie RDOŚ o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie oceny oddziaływania na środowisko
16.07.2013 - Obwieszczenie RDOŚ o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie oceny oddziaływania na środowisko
18.03.2013 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
23.10.2013 - Obwieszczenie RDOŚ  o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn. "Budowa zbiornika  Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice"
10.12.2013r - Zawiadomienie RDOŚ o złożonych odwołaniach od wydanej decyzji
14.01.2014r - Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia odwołania od decyzji
17.03.2014r - Zawiadomienie GDOŚ o przesunięciu terminu załatwienia odwołania od decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:18-03-2013 15:22:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej Kowalowa

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji Odbudowa drogi gminnej - droga na cmentarz, w miejscowości Kowalowa
2013.04.16 - Wydanie decyzji. 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:08-03-2013 12:04:56
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Sieć wodociągowa dla miejscowości Joniny i Kowalowa

Sieć wodociągowa dla miejscowości Joniny i Kowalowa
2013.03.06 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku dot. wydawania decyzji środowiskowej.
2013.03.06 - Obwieszczenie Burmistrza Ryglic o wszczęciu postępowania.
2013.03.06 - Obwieszczenie Burmistrza Ryglic o wystąpieniu do RDOŚ w Tarnowie i do PPIS w Tarnowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko.
2013.03.25 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydaniu opinii w sprawie braku wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2013.03.28 - Obwieszczenie o opinii PPIS stwierdzającej, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać
2013.03.28 - Obwieszczenie Burmistrza Ryglic, że przed wydaniem decyzji zebrano materiał dowodowy, z którym strony postępowania mogą się zapoznać.
2013.04.12 - Obwieszczenie Burmistrza Ryglic o zmianie terminu załatwienia sprawy
2013.04.22 - Obwieszczenie Burmistrza Ryglic o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 
2013.04.22 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej postępowanie
2013.04.22 - Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Ryglic decyzji umarzającej postępowanie oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:06-03-2013 15:07:51
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Bistuszowa, Uniszowa

2013.03.05 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:05-03-2013 11:28:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ryglicach

2013.03.04 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku o decyzję środowiskową.
2013.04.04 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2013.08.09 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej postępowanie
2013.08.09 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Burmistrza Ryglic umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:04-03-2013 10:49:53
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Publicznie dostępny wykaz danych, Raport z realizacji programu ochrony środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumencie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie "Raport za lata 2011-2012 z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Ryglice"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:26-02-2013 08:58:22
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi gminnej 161 w miejscowości Kowalowa

Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku o wydanie decyzji środowiskowej:
"Odbudowa drogi gminnej 161 w miejscowości Kowalowa"

2013.03.06 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2013.03.15 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji środowiskowej Burmistrza Ryglic
2013.03.15 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej przez Burmistrza Ryglic oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:22-02-2013 10:32:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa farmy fotowoltaicznej w Kowalowej

2013.02.21 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku o decyzję środowiskową
2013.05.27 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza w sprawie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
2013.06.10 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2013.06.10 - Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Ryglic decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją w sprawie. 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:21-02-2013 10:59:20
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi na Stańczyka, Ryglice

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji na odbudowę drogi gminnej "Droga na Stańczyk nr drogi 469/1, 469/2 w miejscowości Ryglice.

2013.03.22 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-02-2013 14:55:09
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Odbudowa drogi na Gędziusa, Ryglice

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji na odbudowę drogi gminnej "Droga na Gędziusa, nr drogi 1295/2, 1304/1, 1304/2, 1304/4 w miejscowości Ryglice.

2013.03.22 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-02-2013 14:54:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Droga na Księże Podlesie

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji na odbudowę drogi gminnej "Droga na Księże Podlesie nr drogi 1350/2 w miejscowości Ryglice.

2013.03.22 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:20-02-2013 14:52:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 423 w Woli Lubeckiej

Przebudowa drogi gminnej nr 423 w Woli Lubeckiej

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:11-02-2013 13:47:04
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty środowiskowe II półrocze 2012

Publicznie dostępny wykaz danych o opłatach środowiskowych za II półrocze 2012r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:17-01-2013 12:45:30
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu na wybór brokera

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ryglice i jej jednostek budżetowych

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:14-01-2013 13:48:51
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku.
Rodzaj zadania: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rekreacja ruchowa"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Mariola Zoń
Data publikacji:10-01-2013 11:28:39
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Projekt programu ochrony powietrza

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego o możliwości udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:09-01-2013 14:11:14
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zalasowej

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 99 kW na działkach nr 2468/3, 2468/4, 2468/5, 2468/6 położonych w Zalasowej"
2013.03.05 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:18-12-2012 13:03:10
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wydanie decyzji na budowę drogi gminnej Ryglice

Wydanie decyzji na budowę drogi gminnej na działce 491/33 położonej na terenie miasta Ryglice

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:10-12-2012 13:51:01
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wydanie decyzji na budowę drogi gminnej na działkach w Lubczy

Wydanie decyzji na budowę drogi gminnej na działkach  592, 594, 597 w Lubczy

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:10-12-2012 13:49:04
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Konkurs na realizację zadania publicznego z dziedziny sportu

Burmistrz Ryglic ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego z dziedziny sportu.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Mariola Zoń
Data publikacji:03-12-2012 12:52:28
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla gminy Ryglice (czytaj więcej)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:26-11-2012 13:53:01
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Podsumowanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Podsumowanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:22-11-2012 08:10:13
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Lubczy

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Lubczy

2013.03.12 - Informacja o wyniku przetargu 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:22-11-2012 07:42:17
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice

Budowa drogi gminnej na działkach nr 568, 569, położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:16-11-2012 13:32:03
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości do oddania w najem

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje, że do dnia 29 listopada 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony został wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 1 roku przeznaczone są dwa lokale o pow. 27,75 m² i 40,85 m², znajdujące się w budynku położonym w Ryglicach, adres: 33-160 Ryglice, ul. A. Mickiewicza 27.  
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zostały zawarte w załączonym wykazie;   dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 6443626.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:08-11-2012 09:35:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Ryglice przystępuje do opracowania rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2013”. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 października 2011 r.   Burmistrz Ryglic poddaje projekt ww. programu konsultacjom społecznym. Konsultacje będą prowadzone w sposób określony w uchwale w terminie od 07 listopada 2012r. do 19 listopada 2012r.
Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 lub w formie elektronicznej na adres gmina@ryglice.pl.
Wyniki konsultacji i ostateczny kształt programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach – www.ryglice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ryglice.pl/bip.Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:07-11-2012 09:30:32
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Stacja paliw płynnych w Joninach

2012.10.30 - Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej
2012.11.30 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. (czytaj załącznik)
2013.07.12 - Publicznie dostępny wykaz danych o raporcie w sprawie oddziaływania na środowisko stacji paliw płynnych w Joninach
2013.07.12 - Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania stacji paliw w Joninach na środowisko.
2013.09.13 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.
2013.09.13 - Zawiadomienie Burmistrza Ryglic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz możliwości zapoznania się z decyzją, uzgodnieniami i dokumentacją sprawy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:30-10-2012 09:03:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa drogi gminnej w Ryglicach

Budowa drogi gminnej na działce nr 491/33 w Ryglicach

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Burza
Data publikacji:15-10-2012 14:03:34
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337 z późn. zm.) informuje, że do dnia 31 października 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 3 lat przeznaczony jest lokal o powierzchni 41 m², położony w Zalasowej w „Starym Budynku Wielofunkcyjnym”, ul. Kościelna 3. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 644 36 26 w godzinach pracy urzędu.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:11-10-2012 09:27:30
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

II Przetarg na sprzedaż działki nr 1090 w Zalasowej

II Przetarg na sprzedaż działki nr 1090 w Zalasowej

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:03-10-2012 09:38:41
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubczy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lubczy

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:03-10-2012 09:36:25
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337 z późn. zm.) informuje, że do dnia 28 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 3 lat przeznaczony jest lokal o powierzchni 41 m², położony w Zalasowej w „Starym Budynku Wielofunkcyjnym”, ul. Kościelna 3. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 644 36 26 w godzinach pracy urzędu.

2012.09.18 - Informacja o odwołaniu konkursu

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:07-09-2012 11:55:33
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie zbiornika w Joninach

Burmistrz Ryglic podaje do publicznej wiadomości  Obwieszczenie  Wojewody Małopolskiego o powtórnym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzonej ponownej oceny oddziaływania na środowisko  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice”.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:04-09-2012 13:38:12
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Nieruchomości do oddania w najem

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337 z późn. zm.) informuje, że do dnia 24 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę. Do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat przeznaczony jest lokal o powierzchni 130,19 m², położony w Lubczy w budynku wielofunkcyjnym „Perła Lubczy”. Lokal zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności z zakresu usług medycznych. Do oddania w najem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres 2,5 roku przeznaczony jest także plac o powierzchni 255 m², stanowiący część działki położonej w Lubczy, oznaczonej w ewidencji nr 1607/2.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zostały zawarte w załączonym wykazie.
Dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 644 36 26 w godzinach pracy urzędu.
 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:31-08-2012 08:06:17
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Lokale przeznaczone do oddania w najem

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że do dnia 3 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony został wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 3 miesięcy przeznaczone są dwa lokale o pow. 27,75 m² i 40,85 m² znajdujące się w budynku położonym w Ryglicach, adres: 33-160 Ryglice, ul. A. Mickiewicza 27.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zostały zawarte w załączonym wykazie. Dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 644 36 26 w godzinach pracy urzędu.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:10-08-2012 12:10:23
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty środowiskowe

Publicznie dostępny wykaz danych o opłatach środowiskowych za I półrocze 2012 r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:30-07-2012 15:02:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Estrada koncertowa

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa estrady koncertowej oraz widowni" na działce nr 491/33 położonej w Ryglicach ul. Łyczków.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:24-07-2012 14:58:17
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę chodnika

Wszczęcie postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ryglicach ul. Tarnowska

2013.01.11 - Wydanie decyzji na budowę chodnika. 

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:19-07-2012 15:01:40
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalowej

Osoba publikująca:Seweryn Gutkowski
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:19-07-2012 13:32:21
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

przetarg na sprzedaż działki w Zlasowej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Zalasowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1090 o powierzchni 0,19 ha
 
2012.08.24 - Informacja o wyniku przetargu  (czytaj załącznik)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:17-07-2012 14:25:51
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową w Lubczy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz dwóch zjazdów z drogi gminnej na działkach 1670, 1669/1, 1666/1 położonych w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:05-07-2012 10:49:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa przyszkolnego budynku sali sportowej z zapleczem sanitarno szatniowym i magazynowym

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa przyszkolnego budynku sali sportowej z zapleczem sanitarno szatniowym i magazynowym wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 1663, 1664, 1665 w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:05-07-2012 10:47:23
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że do dnia 26 lipca 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Lubcza i Zalasowa wywieszony został wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem. Do oddania w najem na okres 3 lat przeznaczone są cztery lokale:
lokal o powierzchni 66,02 m² położony w Lubczy; adres: 33-162 Lubcza 457;
budynek magazynowy o powierzchni 142,83 m² położony w Lubczy; adres: 33-162 Lubcza;
lokal o powierzchni 53,26 m² położony w Lubczy; adres: 33-162 Lubcza 457;
lokal o powierzchni 41,00 m² położony w Zalasowej; adres: 33-159 Zalasowa; ul. Kościelna 3
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz zasady ich oddania w najem zostały zawarte w załącznikach. Dodatkowych informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 14 644 36 26 w godzinach pracy urzędu.

Czytaj załączniki

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:05-07-2012 08:31:38
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Udział społeczeństwa w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, więcej informacji w załączniku.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:25-06-2012 12:29:04
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń domu zakonnego w Lubczy

Wydanie decyzji na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń domu zakonnego na pomieszczenia socjalne oraz zmiana zagospodarowania terenu działki wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1662 w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:21-06-2012 11:31:19
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie zaopatrzenia w ciepło

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997r.  Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 Nr 89 poz. 625) z dniem 6 czerwca 2012r. wykłada do publicznego wglądu projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ryglice na lata 2012-2027”.

Wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się
z wyłożonym do wglądu projektem założeń, a także o możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń do projektu założeń w formie pisemnej i ustnej do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) w terminie od 6 czerwca 2012r. do 27 czerwca 2012r. (21 dni) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach, w pokoju
nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ryglic.  


Burmistrz Ryglic
   /-/
Teresa Połoska

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:06-06-2012 16:39:30
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali użytkowych Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ryglic działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że do dnia 27 czerwca 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach wywieszony będzie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz zasady ich oddania w najem zostały zawarte w załącznikach. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 644 36 45 w godzinach pracy urzędu.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:06-06-2012 14:49:47
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przyszkolny budynek sali sportowej w Lubczy

Budowa przyszkolnego budynku sali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 1665, 1664, 1663 położonych w Lubczy, gmina Ryglice.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:04-06-2012 10:32:46
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa drogi leśnej nr 11 w Leśnictwie Bistuszowa, obręb Joniny, obręb Żurowa

Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku  o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie: "Przebudowa drogi leśnej nr 11 w Leśnictwie Bistuszowa, obręb Joniny, obręb Żurowa"

2012.07.13 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej postępowanie, (czytaj załącznik)
2012.07.13 - Zawiadomienie Burmistrza Ryglic o wydaniu decyzji. (czytaj załącznik)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:01-06-2012 11:39:04
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Droga Leśna nr 16 w leśnictwie Bistuszowa

Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku  o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Bistuszowa.
2012.07.12 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej
2012.07.12 - Zawiadomienie Burmistrza Ryglic o wydaniu decyzji umarzającej

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:01-06-2012 11:36:42
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz dwóch zjazdów z drogi gminnej na działkach nr 1670, 1669/1, 1666/1, położonych w Lubczy, gmina Ryglice

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:29-05-2012 14:51:09
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa parkingu przy budynku OSP w Joninach

Budowa parkingu przy budynku OSP w Joninach na działce nr 172
2012.07.11 - Wydanie decyzji

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:24-05-2012 10:47:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa kompleksu kulturalno wypoczynkowego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa kompleksu kulturalno - wypoczynkowego zawierającego estradę koncertową, widownię, budynki obsługi i zaplecza socjalnego, magazynowego, technicznego i higieniczno-sanitarnego, wiaty, zadaszenia, pergole, pola biwakowe służące do wypoczynku, ścieżki utwardzone, schody, murki ozdobne i oporowe, elementy małej architektury z zieleniną, oświetlenie terenu, infrastruktura techniczna, parkingi, wydzielone miejsca postojowe z możliwością podłączenia do energii elektrycznej, budowa zjazdu z drogi gminnej, doprowadzenie wód opadowych oraz możliwe przełożenie kolidujących sieci....

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:10-05-2012 11:46:15
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem

Burmistrz Ryglic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Ryglicach został wywieszony na okres od dnia 4 maja 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 256/2012 Burmistrza Ryglic z dnia 4 maja 2012 roku.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:04-05-2012 13:40:14
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul Mickiewicza 27

Przebudowa i remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na cele biurowe w istniejącym budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Ryglice, ul. Mickiewicza 27 oraz wykonanie nowego dojścia do budynku i podjazdu dla niepełnosprawnych.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:30-04-2012 13:48:21
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Ryglic podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Ryglicach został wywieszony na okres od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ryglice przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 255/2012 Burmistrza Ryglic z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:27-04-2012 10:17:19
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki położonej w Zalasowej

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki położonej w Zalasowej

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:26-04-2012 14:30:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki położonej w Joninach

Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki położonej w Joninach

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:26-04-2012 14:20:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie RDOŚ o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:23-04-2012 14:34:37
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Sprawozdanie z współpracy

Sprawozdanie z współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Ryglice w 2011r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:23-03-2012 12:30:55
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym "Perła Lubczy" z przeznaczeniem na gabinety rehabilitacyjne na działce nr 1607/1 położonej w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:16-03-2012 09:51:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Lubczy

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań na pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne w budynku Zespołu Szkół w Lubczy na działce nr 1665 położonej w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:09-03-2012 09:13:06
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Chodnik, parking, kanalizacja deszczowa Ryglice

Budowa i przebudowa chodnika w pasie drogowym  drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów -Ryglice-Żurowa-Ołpiny w miejscowości Ryglice oraz drogi gminnej nr 200236K Ryglice - Galia Dolna - Uniszowa - Ratówki w miejscowości Ryglice ul. Batalionu Barbara wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej  oraz przebudowaniem drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego wraz z budową chodnika i parkingu z odwodnieniem.......

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:22-02-2012 10:58:46
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Rozbudowa placu manewrowego i postojowego

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie "Rozbudowy wraz z remontem istniejącego placu manewrowego i placu postojowego wraz z rozbudową istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na działkach nr 174/1, 174/2, 176/1, 176/2, 173/4, położonych w Kowalowej.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:22-02-2012 10:52:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Fontanna w Zalasowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2012.04.02 - Wydanie decyzji (czytaj załącznik)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:09-02-2012 14:57:36
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 605 w Joninach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Numer 605 w Joninach

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:02-02-2012 13:49:12
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 604 w Joninach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Działka 604 w Joninach

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:02-02-2012 13:47:31
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko zbiornika w Joninach

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:01-02-2012 11:29:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty środowiskowe II półrocze 2011r. ZGK

Publicznie dostępny wykaz danych o opłatach środowiskowych za II półrocze 2011r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Ryszard Chmura
Data publikacji:31-01-2012 10:00:54
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty środowiskowe II półrocze 2011

Publicznie dostępny wykaz danych o opłatach środowiskowych za II półrocze 2011.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:25-01-2012 12:33:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań na pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne w budynku Szkoły w Lubczy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:20-01-2012 12:14:13
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie opłat

Informacje Urzędu Marszałkowskiego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:09-01-2012 09:33:25
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zalasowej

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 169, 170, 173 położonych w Zalasowej"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:07-12-2011 15:33:10
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Przebudowa i remont dróg i ścieżek w otoczeniu pałacu w Ryglicach

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Przebudowa i remont nawierzchni dróg i ścieżek w obrębie podjazdu i w otoczeniu budynku pałacu na działce nr 510 położonej w Ryglicach"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:07-12-2011 15:31:34
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 W załączeniu wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Krystyna Niziołek
Data publikacji:17-11-2011 10:43:15
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryglice na lata 2011-2032

  Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację w 2011 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Gmina Ryglice przedstawia projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryglice na lata 2011-2032”.  

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Magdalena Papuga
Data publikacji:03-11-2011 10:46:03
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2012”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. Burmistrz Ryglic poddał projekt ww. programu konsultacjom społecznym. Konsultacje były prowadzone w  sposób określony w uchwale (listownie i za pomocą poczty elektronicznej) w terminie od 17 do 28 października br. Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag do projektu, dwie organizacje przysłały informację o pozytywnym zaopiniowaniu programu współpracy.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:03-11-2011 07:50:12
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Konsultacje w sprawiem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Ryglice przystępuje do opracowania rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2012”. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr LII/375/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15 października 2010 r. Burmistrz Ryglic poddaje projekt ww. programu konsultacjom społecznym. Konsultacje będą prowadzone w  sposób określony w uchwale w terminie do 28 października br. Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 lub w formie elektronicznej na adres gmina@ryglice.pl. Wyniki konsultacji i ostateczny kształt programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach – www.ryglice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ryglice.pl/bip .

Treść programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:17-10-2011 08:49:23
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Budowa targowiska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na "Budowie targowiska stałego o nawierzchni utwardzonej wyposażonego w przyłącza, zadaszone stoiska, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne wraz z odwodnieniem placu na działkach 535/5 i 535/6 położonych w Ryglicach.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:07-10-2011 11:02:27
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Ryglic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:20-09-2011 12:12:35
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:19-09-2011 09:57:08
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Rozbudowa budynku OSP w Woli Lubeckiej

Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:13-09-2011 14:51:02
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2011.09.12
Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku.
2011.09.19 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji (czytaj niżej)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:12-09-2011 13:03:17
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Granice i numery obwodów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Ryglic w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:12-09-2011 12:53:14
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Decyzja środowiskowa na remont drogi powiatowej

Decyzja środowiskowa na remont drogi powiatowej.

2011.10.13 - Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu Burmistrza Ryglic (czytaj niżej)

2011.11.07 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji Burmistrza Ryglic (czytaj niżej)
2011.11.07 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z dokumentacją (czytaj niżej)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:31-08-2011 11:11:46
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Droga leśna

Decyzja środowiskowa - droga leśna.

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:26-08-2011 08:19:00
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Rozbudowa budynku OSP Wola Lubecka

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o polegającego na rozbudowie budynku OSP w Woli Lubeckiej na działce nr 422 wraz z układem komunikacyjnym oraz parkingiem.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Bożena Bożek
Data publikacji:25-07-2011 13:52:16
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o opłatach za korzystanie ze środowiska (I półrocze 2011)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:14-07-2011 11:48:45
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku

Publicznie dostępny wykaz danych o wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011.07.19 - Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji na odbieranie odpadów (czytaj niżej)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:14-07-2011 11:46:55
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Maria Dębicka
Data publikacji:09-06-2011 11:51:10
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Stacja gazowa w Zalasowej

Publicznie dostępny wykaz danych o postanowieniu
2011.06.21 - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej (czytaj niżej)
2011.06.21 - publicznie dostępny wykaz danych o decyzji środowiskowej (czytaj niżej)

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:01-06-2011 08:05:19
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Remont stolarni

Publicznie dostępny wykaz danych o decyzji umarzającej.

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:26-05-2011 12:02:00
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy wyborów przewodniczącego zarządu i członków zarządu miasta Ryglice w dniu 12 czerwca 2011 roku

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Adam Szczęch
Data publikacji:16-05-2011 13:04:52
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

SPRAWOZDANIE Z WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY RYGLICE W ROKU 2010

Errata:
Na str.9 sprawozdania, zamiast:
"Parafia pw Św. Jacka w Zalasowej"
powinno być:
"Parafia pw Św. Jana Ewangelisty w Zalasowej"

Osoba publikująca:Adam Szczęch
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:27-04-2011 15:27:20
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:19-04-2011 19:42:21
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA

 

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Bardo
Data publikacji:06-04-2011 20:48:23
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ NA REALIZACJĘ USŁUGI BIEŻĄCEJ PIELĘGNACJI ZIELENI PŁYTY RYNKU W RYGLICACH WRAZ Z BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW

 

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:05-04-2011 19:15:42
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY RYGLICE NA LATA 2011-2020

 

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:04-04-2011 21:21:16
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Marta Kozioł
Data publikacji:04-04-2011 21:19:03
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Środowisko


Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Józefa Małecka
Data publikacji:01-04-2011 15:03:57
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Protokół z wyborów sołtysów

Protokół z wyborów sołtysów wsi Bistuszowa, Uniszowa, Joniny , Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa z dn. 27 marca 2011r. (do pobrania wyciąg z protokołu)

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:28-03-2011 13:07:38
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW RADNYCH SOŁECKICH

Protokół z wyborów radnych sołeckich wsi Bistuszowa, Uniszowa, Joniny , Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa z dn. 27 marca 2011r. (do pobrania wyciąg z protokołu)

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:28-03-2011 13:05:08
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

INFORMACJA

W dniu 16 marca 2011 r. wpłynął do Rady Miejskiej w Ryglicach wniosek Sołtysa wsi Wola Lubecka w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego o nazwie „KOKOCZ” na terenie góry Kokocz w miejscowości Wola Lubecka.

Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy obejmowałby nieruchomości położone
w Woli Lubeckiej, obręb Wola Lubecka, tj. działki:

135, 137/2, 137/1, 219, 218/1, 215, 142, 143, 141/5, 141/3, 141/1, 147, 146, 145, 148, 149, 153, 213/1, 213/2, 213/3, 150, 152, 151, 154, 155/1, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 128, 122, 121, 120, 119, 115, 111/3, 110, 109, 108, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 97, 96, 95,  155/2, 116, 114, 111/1, 107, 99, 141/9 oraz dz.163/3 w części niezabudowanej  i działka nr 138/3LSVI w części leśnej.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                                                         /-/
                                                                                                                        Grzegorz Wojtanowski

Osoba publikująca:Krzysztof Płaczek
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:24-03-2011 01:00:00
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Zarejestrowani kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich

Zarejestrowani kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych
na 27.03.2011r.

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:11-03-2011 18:14:40
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wyborów na sołtysów i do Rad Sołeckich

Obwieszczenie Burmistrza Ryglic w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na 27.03.2011r.

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:09-03-2011 14:00:27
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Konsultacja projektu statutu Miasta Ryglice

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ryglic przedkłada do konsultacji projekt Statutu Miasta Ryglice informując, że ewentualne wnioski do projektu można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - biuro Rady Miejskiej pok. Nr 2 w terminie od 18.02.2011 r. do 25.02.2011 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
Uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ryglic

Projekt Statutu Miasta Ryglice jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz do w biurze Rady Miejskiej w Ryglicach.


Burmistrz Ryglic
    /-/
Teresa Połoska

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:18-02-2011 07:52:18
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Wynik konkursu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku. Rodzaj zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:08-02-2011 13:47:05
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Sprawozdanie opłaty środowiskowe II półrocze 2010

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:17-01-2011 08:30:58
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Burmistrz Ryglic ogłasza drugi otwrty konkurs w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:10-01-2011 14:30:15
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia

Unieważnienie konkursu

Unieważnienie konkursu na zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizyczne

Osoba publikująca:Administrator
Osoba odpowiedzialna:Seweryn Gutkowski
Data publikacji:07-01-2011 12:14:38
Rodzaj ogłoszenia:Obwieszczenia