Zadanie publiczne w zakresie sportu 2014r

Burmistrz Ryglic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania sportu.

Czytaj więcej

Metryka Historia ogłoszenia