Bądź na bierząco  

Kontakt

Poniżej znajdują się dane teleadresowe do poszczególnych komórek urzędu

URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

 


Główny e-mail Urzędu: gmina@ryglice.pl
Sekretariat Burmistrza Ryglic: sekretariat@ryglice.pl  

Centrala Urzędu - 14 6541 019

Fax - 14 6541 054

 

 

PRZYJMOWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW

 

Burmistrz Ryglic w sprawach petycji, skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1200 oraz 1400 - 1600 po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym zapisie w Sekretariacie urzędu p. 4 (tel. 14 644 36 35).

W przypadku nieobecności Burmistrza skargi, wnioski i interwencje przyjmuje Sekretarz Gminy.

 

Sekretariat Burmistrza Ryglic

Urząd Miejski w Ryglicach

ul. Rynek 9

Pokój nr 4

33-160 Ryglice

tel. 14 6443635, 14 6443610

 

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • opłaty targowej
 • opłaty skarbowej
 • opłaty administracyjnej
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wieczystego użytkowania
 • czynszu dzierżawnego

można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach

55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

 

Wpłaty z tytułu:

 • wadiów przetargowych
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach

67 8589 0006 0050 0000 0084 0002

 

Wpłaty z tytułu:

 • udostępnienia danych osobowych

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach

40 8589 0006 0050 0000 0084 0003

Sekretariat

14 644 36 35

Sekretarz

14 644 36 12

Skarbnik

14 644 36 23

Informatyk

14 644 36 34

Oświata

14 644 36 15

Podatki

14 644 36 17

Rada Miejska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

14 644 36 16

Księgowość

14 644 36 18

Podatek od środków transportu

14 644 36 28

Drogownictwo

14 644 36 21

Pełnomocnik d/s profilaktyki i uzależnień

14 644 36 29

Kasa

14 644 36 24

Budownictwo

14 644 36 34

Ewidencja gruntów i gosp. nieruchomościami

14 644 36 26

Ewidencja dział. gosp., ochrona środowiska,
obrona cywilna

14 644 36 27

Rolnictwo, leśnictwo

14 644 36 31

Zarządzanie kryzysowe

Promocja gminy

14 644 36 25

14 644 36 35

Ewidencja ludności, USC

14 644 36 30

Zamówienia Publiczne

14 644 36 22

Inwestycje

14 644 36 19

Kadry

Radca Prawny

14 644 36 14

14 644 36 13

Ośrodek Kultury

14 644 36 38

GOPS - Kierownik

14 644 36 47

GOPS

14 644 36 46

GOPS - alimenty, zasiłek rodzinny

14 644 36 48

Środowiskowy Dom Samopomocy

14 654 12 39

Sołtys

14 644 36 33

 
Losowe zdjęcia z galerii
stat4u 
خريد کريو سایت تفریحی دانلود فيلم بازی تراوین خرید vpn